Quá trình hoàn thiện tháp chuông chùa Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Nội

Đan Phượng - Hà Nội

Liên hệ ngay : 093 202 1111

Cột cái: Đường kính 31cm
Cột con: Đường kính 31cm
Cột hiên: Đường kính 31cm
Căn gian:
Hiên rộng:
error: Content is protected !!