Nhà 3 gian gỗ gõ đỏ pachy – Canh Nậu – Thạch Thất – Hà Nội

Canh Nậu - Thạch Thất - Hà Nội

Liên hệ ngay : 093 202 1111

Cột cái:
Cột con:
Cột hiên:
Căn gian: Căn gian 2,75m
Hiên rộng: 1m97
error: Content is protected !!