Nhà 5 Gian Gỗ Gõ – Thạch Thất

Thạch Thất - Hà Nội

Liên hệ ngay : 093 202 1111

Cột cái: Vanh 90cm
Cột con: Vanh 90cm
Cột hiên: Vanh 90cm
Căn gian: 3,5m
Hiên rộng: 1.5 m
error: Content is protected !!