Nhà 3 gian gỗ trắc dây – Chùa Thầy – Sài Sơn – Quốc Oai – Hà Nội

Chùa Thầy - xã Sài Sơn - huyện Quốc Oai - Hà Nội

Liên hệ ngay : 093 202 1111

Cột cái: Đường kính 30cm
Cột con: Đường kính 30cm
Cột hiên: Đường kính 30cm
Căn gian: Gian giữa 2m55
Hiên rộng: 1m6
error: Content is protected !!