Nhà gỗ lim 5 gian – Đông Anh – Hà Nội

Đông Anh - Hà Nội

Liên hệ ngay : 093 202 1111

Cột cái: Đường kính 30cm
Cột con: Đường kính 30cm
Cột hiên: Đường kính 30cm
Căn gian: Gian giữa 2m75; Gian biên 2m55; Buồng 3m
Hiên rộng: 1m97
error: Content is protected !!