Nhà gỗ lim 5 gian buồng gói – Yên Thế – Bắc Giang

Xã Tân Sỏi - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang

Liên hệ ngay : 093 202 1111

Cột cái: Đường kính 30cm
Cột con: Đường kính 30cm
Cột hiên: Đường kính 30cm
Căn gian: Căn gian 2m75; Gian buồng 2m8
Hiên rộng: 1m97
error: Content is protected !!